6 tipů pro plánování marketingového rozpočtu na rok 2015


8266321242_c8550950a4_b

Photo Credit: StockMonkeys.com cc

Za reklamu a další marketingové aktivity se dají utratit desetitisíce i statisíce, ale nemusí vždy přinést požadované výsledky. Naopak cílená investice 100 Kč dokáže získat desítky kontaktů i nějaké zákazníky. Není žádné umění utratit majlant za reklamu, umění je maximalizovat přínos z každé utracené koruny. Přečtěte si následujících 6 tipů, jak postupovat při plánování, na co se soustředit, aby Váš marketingový rozpočet byl vyvážený a založený na reálných podkladech.

Jak dosáhnout efektivního marketingu? Jak naplánovat rozpočet, aby to nebyl jen odhad bez reálných podkladů?

Nečekejte návod na to, jak krok po kroku rozpočet prakticky sestavit, jaké mají být jeho jednotlivé položky. Následující tipy Vám mají pomoci si uvědomit jaké podklady a informace je potřeba připravit a z čeho při sestavování rozpočtu vycházet.

Na začátku všech těchto aktivit by měl být stanoven cíl nebo cíle, kterých chcete v následujícím roce dosáhnout, a připravena strategie, jak jich dosáhnout. Pozor: U každého cíle je nutné se primárně zaměřit na otázku ‚‚Proč?‘‘. Pak vše samozřejmě doplníte finančním plánem, ve kterém dopředu naplánujete investice do jednotlivých marketingových činností.

Tip č. 1: Zhodnoťte rok 2014

Photo Credit: gioiadeantoniis cc

Photo Credit: gioiadeantoniis cc

Jestliže za sebou máte alespoň jeden rok, kdy jste se věnovali marketingovým aktivitám, využijte těchto poznatků při sestavování marketingového rozpočtu na další období. A to i v případě, že jste neměli připraven žádný finanční plán. Zhodnoťte, do jaké míry byla Vaše strategie a cíle splněny. Projděte si výsledky jednotlivých kampaní, ale nejen čísla o tom, kolik jste do nich investovali, ale hlavně výsledky, které reálně přinesly pro Vaší firmu.

Zúčastnili jste se v roce 2014 některé akce jako kongresu, veletrhu, výstavy? Vyčíslete náklady a přínosy těchto akcí (kolik kontaktů jsme získali, kolik zákazníků podepsalo smlouvy apod.). Píšete pravidelně příspěvky na svůj blog? Opět stanovte náklady (technologie, čas psaní apod.) a přínosy (pozice ve vyhledávačích, počet odběratelů novinek, počet fanoušků). Takto postupujte u všech aktivit, kterým jste se věnovali.

Budete mít přehled o tom, kolik bude potřeba do marketingu investovat v roce 2015. Tento výčet také odhalí aktivity, které byly více či méně nákladné a přínos z nich zanedbatelný. Některé aktivity tedy v následujícím období raději oželíte, případně omezíte, a do některých naopak budete investovat více.

V případě, že s podnikáním začínáte, bohužel tato statistická data nemáte, a budete muset ve větší míře odhadovat. Což zas tak nevadí, protože v průběhu roku postupně budete získávat reálnější představu o investovaných prostředcích a můžete svůj rozpočet upravovat a korigovat podle dosažených výsledků.

Tip č. 2: Zkontrolujte strategii

Projděte si jednotlivé body své strategie a vyhodnocujte, jestli jsou aktuální, jestli je potřeba korigovat, případně přidat, některé cíle s ohledem na vývoj ve Vašem odvětví.

Photo Credit: clagnut cc

Photo Credit: clagnut cc

Posuďte např.:

 • značka firmy – Je značka v souladu s Vašimi produkty nebo službami? Jak ji vnímají Vaši zákazníci?
 • cílová skupinu zákazníků – Nabízíte své produkty těm správným zákazníkům, je možné oslovit ještě další segment trhu?
 • konkurence – S jakými inovacemi přišli Vaši konkurenti, jakým způsobem propagují své produkty, jak moc jsou vidět např. na sociálních sítích, v jaké formě marketingu jsou silní a kde mají naopak nedostatky ad.
 • propagační materiály – Jsou materiály aktuální nebo je potřeba modernizovat? Doplnit? Je nutné je mít v tištěné podobě nebo je můžete distribuovat i elektronicky?
 • online aktivity – Publikujete příspěvky na svém blogu nebo sociálních sítích? Pokud chcete získat inspiraci, která sociální síť je vhodná právě pro Vaše podnikání, přečtěte si článek Správná sociální síť pro podnikání.
 • webové stránky – Jsou optimalizované pro vyhledávače, optimalizované pro konverzi, sledujete pravidelně jejich výkon (návštěvnost, konverze na stanovené cíle) ve statistikách?
 • publikovaný obsah – Jsou Vaše příspěvky hodnotné, poskytují Vašim zákazníkům dostatečný užitek? Na které téma máte největší odezvu?
 • reklamní kampaně – Využíváte všechny dostupné propagační techniky, např. internetovou reklamu, propagaci příspěvků na Facebooku ad.?
 • jak firmu vnímají Vaši zákazníci – Jako odborníka v oboru nebo pouze „otravného“ rozesílače akčních nabídek?

Tip č. 3: Vyhodnoťte příležitosti

Photo Credit: Shootingsnow cc

Photo Credit: Shootingsnow cc

Identifikujte všechny marketingové příležitosti následujícího roku a zvažte, které z nich dokážete s ohledem na své zdroje a schopnosti využít. Vyjděte z toho, co víte, že firma plánuje.

 • Připravujeme uvedení nového produktu na trh? Bude potřeba investovat do kampaně.
 • Co ještě můžeme nabídnout stávajícím zákazníkům? Reklamní náklady budou nízké a přínos vysoký.
 • Jakou část produktové řady budeme inovovat? Je zde příležitost ‚‚prodat‘‘ novinku, kterou konkurence nemá.
 • Budeme budovat databázi kontaktů? Připravte zajímavý a hodnotný e-book, který budete nabízet zdarma výměnou za kontakt.
 • Chceme se pustit do obsahového marketingu? Bude potřeba najmout nové lidi nebo zvládneme tvorbu obsahu interně a potřebujeme pouze externí korekturu?
 • Bude se konat zajímavý veletrh, kde máte příležitost získat nové poptávky? Je dobré, abyste se ho zúčastnili? Jaké s tím budou spojené náklady. Zvažte účast na něm.

Tip č. 4: Přehodnoťte marketingový rozpočet

Photo Credit: Neubie cc

Photo Credit: Neubie cc

Jedna moje docela zásadní rada klientům při přípravě internetové reklamy je, aby nikdy neutráceli více než si mohou dovolit. To samozřejmě platí i při přípravě celého finančního plánu. Ale jak dopředu určit, kolik je ta optimální částka, abych neutrácel zbytečně mnoho anebo naopak?

Některé firmy si stanovují určité procento z příjmů, které investují do svých marketingových aktivit. Další možností je vyjít ze statistik minulých let. Porovnat, kolik investovaných prostředků například do internetové reklamy přineslo kolik poptávek, kontaktů, atd. Vyhodnotit to a výsledek použít jako podklad do dalšího období.

Zaměřte se hlavně na návratnost investovaných prostředků. Opravdu se Vám vyplatí investovat do billboardů? Kolik reklama na nich stojí? Kolik Vám musí přinést zákazníků, aby se investice vrátila? Projděte si své marketingové aktivity jednu po druhé a stanovte předpokládanou investici a její návratnost.

Výhodou online marketingových aktivit je fakt, že prakticky ihned vidíte výsledky. V případě internetové reklamy máte už druhý den k dispozici výsledek. Kolik lidí kliklo na reklamu? Kolik z nich nakoupilo? Kolik zájemců (kontaktů v databázi) jsme získali?

Umístíte příspěvek na některou ze sociálních sítí s odkazem na webovou stránku, druhý den se ve statistikách návštěvnosti dozvíte, kolik lidí prostřednictvím tohoto příspěvku na Váš web přišlo. Více o měření ve článku Co sledovat každý měsíc v Google Analytics.

Na základě těchto výsledků potom pracujete i s rozpočtem kampaně. Zjistíte si cenu za získání zájemce, cenu za získání zákazníka. Potom se už jenom můžete ptát, kolik zákazníků si za tuto cenu můžete dovolit.

Tip č. 5: Snižte počet marketingových aktivit

Photo Credit: .ash cc

Photo Credit: .ash cc

Věnujte svoji energii a finanční prostředky pouze těm aktivitám, které přináší reálné výsledky. Ostatní zastavte a více s nimi neztrácejte čas a peníze. Za každou novou aktivitu, které se budete věnovat, obětujte alespoň jednu starou. Tu nejméně efektivní. Jedině tím zajistíte, že se po pár letech nepodíváte na náklady a nezeptáte se: ‚‚K sakru, proč ještě platíme za telefonistky, když zákazníky získáváme pouze online?‘‘

V případě, že s marketingem začínáte, není nutné ihned vytvářet profily na všech sociálních sítích, které existují. Není nutné spouštět internetovou reklamu, kde se dá. Psát článek na blogkaždý týden atd. To by byla cesta do pekel. Začněte hezky pozvolna, krůček po krůčku od těch aktivit, které zvládáte a postupně přidávejte další. Věnujte se těm, které přinášejí výsledky, ostatní ukončete. Postupem času sami poznáte, co Vám funguje a co ne.

Tip č. 6: Stanovte priority

Photo Credit: lusciousblopster cc

Photo Credit: lusciousblopster cc

Tento bod souvisí s Vašimi cíli a plány. Čeho chcete v roce 2015 dosáhnout? Potřebujete rozšířit povědomí o Vaší značce? Chcete získat nové kontakty do své databáze? Zavádíte nový produkt a potřebujete získat první poptávky? Ke splnění těchto cílů vedou cesty, jak toho dosáhnout. Ať už prostřednictvím reklamy, článků na blogu, příspěvky na sociálních sítích, produktů zdarma aj.

Udělejte si seznam marketingových cílů na malé papírky. Napište si k nim plánované náklady. Také k nim uveďte plánované okamžité přínosy a dlouhodobé přínosy pro firmu. Pokládejte sobě i kolegům otázku Proč?.  Buďte hodně konkrétní, plytký požadavek ‚‚více zákazníků‘‘ prostě není cíl. Polovinu z těchto papírků s nejmenší prioritou dejte stranou. Ze zbylé poloviny opět polovinu dejte stranou. Zůstanou Vám dva až tři cíle na papírku. Tento proces je nutné dělat přímo s majitelem firmy nebo generálním ředitelem.

Tři papírky, které Vám zůstanou, představují hlavní cíle. Když jich dosáhnete, tak rok 2015 bude úspěšný. Teď už jen zbývá udělat všechno pro to, abyste jich dosáhli.

Nekončete rozpočtem

V okamžiku, kdy sestavíte marketingový rozpočet, Vaše práce zdaleka nekončí. Každý plán je potřeba sledovat, vyhodnocovat a upravovat. To platí i v případě toho marketingového. Nikde není psáno, že když jste si na začátku stanovili, že investujete 20 000 Kč do reklamy, že je tato částka konečná.

Rozpočet by měl sloužit jako mezník, kterým si určíte, na jaké hranici poznáte, že daná aktivita funguje a nebo ne. Pokud je kampaň úspěšná a přináší řadu nových zákazníků, rádi navýšíte přísun peněz, protože se investice vrátí. A naopak. Pokud investujete do aktivity, která nepřináší žádné výsledky, rychle ji ukončete.

K rozpočtu se vracejte pravidelně podle velikosti Vaší firmy. I pro menší firmy je dobré alespoň jednou měsíčně si sednout a vyhodnotit, jak se nám daří plnit. Poplácat se po ramenou nebo seřvat kolegy. 🙂

Do čeho se pustíte v roce 2015 Vy? Pochlubte se do komentářů.

P. S. Palec nebo plusko Vám rozpočet nenabourají, tak na ně klikněte. 🙂 

Následující záložky mění níže uvedený obsah.
Václav pomáhá podnikatelům a malým firmám napříč obory prodávat a vydělávat na internetu víc pomocí strategií a systémů na maximalizaci zisku. Založil službu pro automatizaci prodeje a marketingu Clipsan. Nahrává týdenní podcast pro podnikatele a marketéry Strategické zisky.

Sdílejte

Napište svůj názor

Novinky na email

Získejte nejnovější články a návody jako první.

Jak vybrat poskytovatele mailingového systému
Ještě nevyužíváte komunikační kanál, který drtí všechny ostatní?
Tak si hned nechte poslat 35stránkovou brožuru „Jak vybrat poskytovatele mailingového systému”!

Odesláním formuláře souhlasíte s tím, že údaje budeme zpracovávat pro marketing v souhladu s Ochranou dat a Podmínkami.