Přistávací stránka pro neziskovou organizaci


Photo Credit: mckaysavage cc

Photo Credit: mckaysavage cc

V dnešním článku se zaměřím na konkrétní využití přistávací stránky. Možná trochu netradičně, ale vzala jsem si do hledáčku neziskovou organizaci. I nezisková organizace může využít potenciálu přistávací stránky a oslovit tak potenciální zákazníky nebo sponzory.

Co má nezisková organizace společného s podnikáním? Na první pohled nic, vždyť je přeci „živa“ z dotací krajů, státu, Evropské unie. Pokud se však nad tím zamyslíme více, neziskové organizace shání na svůj provoz příspěvky od sponzorů, dále může mít nějakou vlastní činnost, ze které má drobný zisk. A tady je právě prostor na to, využít přistávací stránku k oslovení sponzorů a zákazníků.

Český Západ, o. s.

cesky_zapad_logo_color_nazevObčanské sdružení Český Západ se zaměřuje na pomoc sociálně vyloučeným skupinám v Dobré Vodě, na Toužimsku a Tepelsku. Těmto skupinám poskytuje sociální služby, pořádá rekvalifikační kurzy, pomoc pro uplatnění na pracovním trhu.

Zároveň zajišťuje provoz chráněných dílen, ve kterých zaměstnává právě členy těchto sociálně vyloučených skupin, a výrobky z dílen potom prodává prostřednictvím vlastního e-shopu.

Vzhledem k tomu, že dotace ze strany státu a místní samosprávy nestačí na provoz tohoto občanského sdružení, je potřeba zaměřit se na oslovování potenciálních sponzorů a případně se aktivně zaměřit na propagaci prodeje výrobků z vlastních dílen.

Návrh přistávací stránky

Za tímto účelem jsme připravili jednoduchý návrh přistávací stránky, pomocí níž se bude občanské sdružení snažit získat zákazníky pro své výrobky.

Návrh přistávací stránky pro občanské sdružení

Návrh přistávací stránky pro občanské sdružení

Jedná se o přistávací stránku, pomocí které občanské sdružení propaguje prodej výrobků ze svého e-shopu. Využilo konce léta jako doby, kdy je pravý čas oslovit partnery a potenciální zákazníky nabídkou vánočních dárků pro své klienty.

Nadpis stránky je to nejdůležitější. Musí z něj být patrné, co je tématem dané stránky a co tím chtěl autor sdělit. Pokud nadpis obsahuje navíc i klíčové slovo, na základě kterého lze stránku ve vyhledávačích najít, je to ještě lepší.

Na přistávací stránce je také uvedené logo společnosti. Opět je to v tomto případě dobře, protože sdružení propaguje nejen svůj e-shop, ale také svoji činnost. Logo zároveň slouží jako odkaz – když na něj návštěvník stránek klikne, dostane se přímo na hlavní stránku webové prezentace občanského sdružení a získá tak o něm více informací.

Text na stránce je stručný, ale je z něj na první pohled patrné, co je tématem stránky a co občanské sdružení nabízí. Zároveň jsou také shrnuty nejdůležitější body, co zákazník získá, pokud jejich nabídky využije a koho svým nákupen podporuje. Součástí textu je odkaz přímo do e-shopu, takže je možné se ihned podívat na aktuální nabídku. Aby stránka nebyla jen prostým textem, je doplněna vhodnou fotografií, která vizuálně zlepšuje pocit návštěvníka stránky.

Dále na stránkách najdeme opt-in formulář (formulář pro zadání kontaktních údajů), kam můžou zájemci zadat svůj email a jméno výměnou za aktuální informace o sortimentu.

Pro lepší pozici ve vyhledávačích je na stránce uveden odkaz na sociální sítě, kde má občanské sdružení početnou základnu fanoušků.

Vzhledem k tomu, že tato stránka může oslovit i případné potenciální sponzory, jsou zde uvedeny kompletní kontaktní údaje, včetně telefonických a emailových kontaktů. Kontakt může navíc v tomto případě sloužit k tomu, že zájemce o výrobky může přímo získat doplňující informace k nabídce. Ze zkušeností víme, že ne každý je ochoten si informace na stránkách hledat a raději zavolá a snaží se přímo zjistit odpovědi na své otázky.

Propagace přistávací stránky

Pokud si občanské sdružení tuto přistávací stránku vytvoří a zveřejní, bude potřeba na tuto stránku připravit kampaň a oslovit potenciální zákazníky.

Vzhledem k tomu, že se jedná o neziskovou organizaci, bude potřeba se zaměřit na takové zdroje, které nebudou vyžadovat přímé peněžní prostředky. Půjde tedy o příspěvky zveřejněné na sociálních sítích, ve kterých bude odkaz na tuto stránku. Dále mohou využít vložení příspěvku s tímto odkazem na blogy svých partnerů. Vhodnou cestou je také připravení hromadného emailu, ve kterém pošlou informace o této nabídce svým zákazníkům, partnerům a sponzorům.

Co z toho plyne?

Přestože je toto občanské sdružení neziskovou organizací, doplňkově provozuje také obchodní činnost. Z toho důvodu může stejně jako firmy z běžného podnikatelského sektoru přistávací stránkou oslovit své zákazníky. Stejně tak by mohla oslovit potenciální sponzory.

Co jsme chtěli tímto článkem ukázat? I v neziskovém sektoru mohou občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, nadace a jiné instituce využívat komerčních nástrojů, které mohou být na první pohled určené pouze pro sektor ziskový. Tak tomu ale není. Tyto instituce musí možná více než běžné firmy komunikovat s okolím, protože většina těchto organizací je z větší či menší míry závislá právě na sponzorských darech a dobrovolnících.

A co vy? Máte nějakou zkušenost s neziskovým sektorem?

Následující záložky mění níže uvedený obsah.

Petra Langová

Zákaznická podpora v Clipsan
Petra je absolventkou ekonomické fakulty České zemědělské univerzity v Praze a rodilá Plzeňačka. V Clipsanu se stará o zákazníky a pomáhá jim, kdykoliv potřebují poradit nebo nasměrovat.

Sdílejte

Napište svůj názor

Novinky na email

Získejte nejnovější články a návody jako první.

Jak vybrat poskytovatele mailingového systému
Ještě nevyužíváte komunikační kanál, který drtí všechny ostatní?
Tak si hned nechte poslat 35stránkovou brožuru „Jak vybrat poskytovatele mailingového systému”!

Odesláním formuláře souhlasíte s tím, že údaje budeme zpracovávat pro marketing v souhladu s Ochranou dat a Podmínkami.