8 tipů, jak připravit text, který prodává


8 tipů, jak připravit text, který prodává

Jak je možné, že některé produkty se prodávají samy a o jiné není žádný zájem, i když mají vtipný slogan? Jak je možné, že některé stránky a blogy čtou návštěvníci se zájmem a takříkajíc jedním dechem a u jiné stránky zavřou už po prvních pár větách a ví, že tudy ne-e?

Odpověď Vás možná překvapí. Záleží totiž na tom, jaká slova autor textu použije, v jakém pořadí, jakým stylem se vyjadřuje atd. A že textů máme hodně v dnešní době – u webových stránek to začíná, jdeme přes texty emailů, newsletterů, článků na blogu, scénáře videí a doufejme, že náš čtenář skončí u prodejního textu – ať už v emailu nebo na prodejní stránce.

Sepsal jsem pro Vás 8 tipů, jak vytvořit efektivní prodejní texty, které čtenáře zaujmou. Když to bude možné, tak mu i prodají. Ne vždy je potřeba prodat produkt nebo službu jako takovou. Ne. Někdy chcete prodat myšlenku, svůj příběh. I s tím v tomto článku pohneme.

Tip č. 1 – Kdo je Váš čtenář?

Každý čtenář je jiný, Vaše sdělení vnímá jinak. Je jasné, že těžko budete každému člověku posílat jiný email šitý přímo jemu na míru. Je to ideální, ale to bychom se pohybovali spíš v oblasti přímého prodeje než online marketingu. Řekněte si tedy, kdo je Váš ideální zákazník. Určitě jich máte několik. Poznáte je podle toho, že máte radost, když s nimi můžete pracovat, a také z nich máte největší obrat. Bude potřeba najít něco, co je spojuje. Může to být třeba obor, stav, ve kterém se oni nebo jejich firma nachází, nebo společný zájem.

Dejte dohromady jejich popis a všechny detaily, které Vás k tomu napadnou – co dělají, jaký používají jazyk při běžné mluvě, jak tráví svůj den, jaké řeší problémy. Zapomeňte na běžné marketingové ukazatele jako průměrný věk či příjem domácnosti, ty jsou často k ničemu. Pak si na základě toho, co zjistíte, vytvořte virtuální postavu – třeba Karla, Aleše nebo Hanku, Evu. Říká se tomu také tvorba person. Pro tuto virtuální postavu totiž budeme psát naše texty.

Tip č. 2 – Texty čtou lidé

Přestože oslovujete ředitele společnosti, email neposíláte společnosti jako takové, ale osobě ředitele. Jednomu člověku. Člověku, který bude rozhodovat o tom, jestli se společnost, kterou zastupuje, stane Vaším zákazníkem. To jeho musíte přesvědčit o své nabídce. Ne společnost. Společnost je jenom prázdné logo a nemá žádný smysl se o ni opírat. Leda, že budete chtít lichotit.

Myslete na to při přípravě textů, právě tvorba persony Vám v tom pomůže. Nechoďte okolo horké kaše, ale jděte přímo k věci. Pokud Vám v tom pomůže nějaký úvod, tak fajn, je to nedílná součást textu. Zapomeňte ale na dlouhá souvětí. Raději se zaměřte na kratší věty. Srozumitelná slova. Žádné odborné výrazy. (Pokud čtenářem textu není technický odborník.) V jednoduchosti je síla.

Všechno, co v textu neřeknete a přitom se to honí hlavou čtenáře, bude použito proti Vám. Zastavte se u toho, co si může myslet čtenář, který o Vás, Vašem produktu a nabídce, slyší poprvé. Odpovědi na nevyřčené otázky do textu patří také. Najednou zjistíte, že Vám nebude stačit jedna A4, kterou máte připravenou.

Tip č. 3 – Správně zvolený titulek je polovina úspěchu

Ve své emailové schránce, to první, co vidíte, když Vám přijde email, je předmět. Když jdete do trafiky, tak na úvodních stránkách časopisů a novin vidíte titulky. Titulek resp. předmět rozhoduje o tom, zda Váš email někdo otevře a přečte jeho obsah.

Z toho logicky vyplývá, že titulek i předmět musí být poutavý, přesvědčivý a lákavý. Vymyslet správný titulek je taky pořádná dřina. Někdy jeho příprava zabere tolik času, jako příprava samotného obsahu. Na něm samozřejmě záleží nejvíc, takže je ideální pro začátek připravit pouze pracovní název, který potom upravíte podle skutečného výsledku. Poraďte se s kolegy, připravte několik variant a pak se ptejte ostatních. Také zkontrolujte, jestli obsahuje ta správná slova, která lidé hledají ve vyhledávači. To když tvoříte titulek – název článku – pro svůj blog.

Správně zvolený titulek či nadpis musí odrážet obsah samotného textu. Rovnou zapomeňte na klamavé titulky, které slibují něco jiného, než pak čtenář ve skutečnosti uvidí. Možná, že někoho nachytáte, ale určitě se z něj nestane Váš zákazník. Ve světě je tahle nekalá technika známá jako clickbait a tento fenomén začal potírat i Facebook.

Tip č. 4 – Nenuťte čtenáře moc přemýšlet

Z Vašeho textu musí být na první pohled jasně poznat, co jím chcete říci. Už první slova, první věta musí čtenáře chytit a vést dál. Každé slovo mu musí být blízké a známé. Pokud ne, dál číst nebude. Na začátku svého textu tedy pouze v krátkosti představte svůj produkt, vyzdvihněte jeho výhody. Samozřejmě pokud chcete pouze prezentovat produkt. Při delším prodejním dopisu se naopak k samotnému produktu dostanete až v jeho druhé polovině. Pokud prvními větami nezaujmete, je jedno, co bude na konci.

Také rozlišuji mezi výhodami a vlastnostmi. Vlastnosti a podrobnosti o produktu nebo službě uveďte až v další části.

Vyhněte se také používání cizích slov, odborných výrazů. Pište tak jednoduše, jak jen můžete. Představte si na straně čtenáře buď svou babičku (která čte akorát Blesk), nebo jedenáctiletého chlapíka (který nečte nic). Nejde o přehlídku toho, kolik cizích slov a odborných výrazů znáte, ale o to, jestli to čtenáři podáte tak, aby Vám rozuměl.

Někdy je samozřejmě nezbytné použít odborný výraz, nějakou zkratku, cizí slovo. Když se Vám taková nepříjemnost přihodí, tak to slovo okamžitě vysvětlete nebo uveďte jeho český ekvivalent (náhradu).

Tip č. 5 – Vkládejte do textů příklady, vlastní výsledky

Už čtenáře vedete svým textem a třeba mu chcete ukázat něco nového nebo se předvést. Ideálně své tvrzení v textu doložte nějakým příkladem, vlastním výsledkem nebo výsledkem Vašeho klienta. Pokud existují nějaké výzkumy, průzkumy a statistiky k tomu, co děláte, tak použijte tyto výsledky. Bohužel většinou neexistuje žádný důkaz pro to, že Vaše firma je ‚‚nejlepší‘‘ (i přestože všichni víme, že je nejlepší). Takže se takovýmto prázdným tvrzením raději vyhněte.

Tip č. 6 – Dbejte na to, aby text byl přehledný a na čtení příjemný

Struktura textu má velký podíl na úspěšnosti Vašeho prodejního textu. Pokud totiž připravíte jednolitý blok, který bude dlouhý a nepřehledný, snižujete tak zbytečně jeho úspěšnost. Hm, teď jsem se zamyslel, proč lidé málo čtou knihy, a vzpomněl si na plné stránky drobných písmen zarovnaných do úhledných bloků. Ale některým lidem to nevysvětlíte.

Lidé většinou text nejdříve přelétnou očima bez toho, aby se začetli do samotného obsahu. Nemají čas. A teprve pokud je něco zaujme, začtou se podrobněji. Když to teď víte, tak používejte nadpisy několika úrovní a rozdělte své příspěvky na blogu do několika částí.

Při psaní textů hodně využívejte odstavce. Každý odstavec by měl obsahovat zhruba 3-4 řádky. To platí jak na webu, tak v emailech. A že budete mít hodně odstavců? No a.

Nepřehánějte to ani s používáním velkých písmen. Pokud potřebujete některé slovo zdůraznit, je to v pořádku, klidně ho napište velkými písmeny a/nebo ztučněte. Ale s mírou.

Do textu vkládejte odkazy, obrázky, fotografie. Pokud je to možné, použijte i krátké video. Video může nahradit část textu, nebo ho můžete využít v případě, kdy potřebujete příjemci popsat některé technické detaily. Myslete na to, že ne každý se na video podívá, takže Váš text musí dávat smysl, i když video přeskočí. A naopak video musí dávat smysl, i když se nezačtu do textu.

Tip č. 7 – Zvolte správnou velikost a barvu písma i pozadí

Tenhle tip částečně souvisí s předchozím odstavcem a přehledností Vašich textů. Optimální velikost písma na webu a v emailech by je mezi 14–16 pixely. Patkové nebo bezpatkové písmo? Když budete dávat pozor na strukturu obsahu ve smyslu nadpisů, odstavců, tak klidně použijte bezpatkové písmo.

Pozornost věnujte také barvě písma a pozadí. Je vždy lepší volit světlé pozadí a tmavý text než opačně, tj. tmavé pozadí se světlým textem. Je nutné, aby pozadí a text byly maximálně kontrastní. Když nevíte, tak sáhněte po klasice – bílé pozadí a černé písmo.

Samotným barvám se věnuje psychologie barev a také Color marketing (color = barva). Barvy na nás působí a ovlivňují naše chování, i když si to neuvědomujeme. Můžete toho využít i v marketingu – vyplatí se zjistit si, co jaká barva znamená, jaké pocity vyvolává. To může mít vliv jak na reklamu, tak na Vaše prodejní texty. Rozhodně platí, že čím víc barev, tím hůře. Takový strop jsou pro mě 3 barvy na jedné stránce.

Tip č. 8 – Zvolte správnou délku

Jak by měl být Váš email dlouhý? To je správná otázka. Obecně lze říct, že lidé většinou neradi čtou. Záleží ale spíše na tom, jak moc je Váš text zaujme. Pokud s textem oslovíte někoho, koho Vaše služby a produkty nezajímají, je prakticky jedno, jak je text dlouhý. I jedna věta je zcela zbytečná. Naopak, když po Vás čtenář chce informace, rád si přečte i delší obsah. Takže je velice těžké říci, jaká je optimální délka. Nejvíc to stojí na tom, jakým způsobem svůj text podáte.

Například když připravujete text na prodejní stránku a obsah je delší, je vždy vhodné v průběhu textu vkládat možnost registrace nebo zakoupení produktu. Kdykoliv se totiž během čtení návštěvník stránky rozhodne, že si Váš produkt koupí, tak má tlačítko pro zakoupení po ruce a nemusí ho hledat.

Stejně tak i delší textový email je dobré prokládat několika odkazy a výzvami k akci. Ve statistikách pak zjistíte, jaký odkaz měl nejvíce prokliků.

Opravdu jenom osm tipů?

Když budete psát texty a získávat zkušenosti, tak jich bude potřeba daleko víc.

Tady je ještě jeden extra „typ“. Týká se gramatiky a chyb v textu. Tento článek je o prodejním textu. Úspěšnost takového textu je hodnocená počtem prodejů, ne jedničkou s hvězdičkou za bezchybnost. Když se Vám povede vytvořit text bez chyb a bude prodávat, tak tleskám. Když si budete muset vybírat, tak vždy zvolte prodej.

Psaní textů není pro každého. To je v pořádku. Vždycky můžete požádat o pomoc odborníky – v tomto případě copywritery. Vy se soustředíte na svůj produkt nebo službu, oni Vám pomohou s jeho prodejem. Myslím, že jich je pořád málo. Takže pokud se za něj považujete, dejte o sobě vědět v komentářích.

Umíte psát? V komentářích je prostor pro Vaše tipy.

P. S. Vítám i otázky, a když nechcete psát, prostě klikněte na ‚‚To se mi líbí‘‘. 🙂

Následující záložky mění níže uvedený obsah.
Václav Krajňák
Václav pomáhá podnikatelům a malým firmám napříč obory prodávat a vydělávat na internetu víc pomocí strategií a systémů na maximalizaci zisku. Založil službu pro automatizaci prodeje a marketingu Clipsan. Nahrává týdenní podcast pro podnikatele a marketéry Strategické zisky.

Sdílejte

44 komentářů


 1. Josef Kohout napsal:

  Přesně, hodil by se nám copywriter 🙂

  1. Eva napsal:

   Tak mi napište na eva.kralova@centrum.cz 🙂

  2. Adriana Simandlovà napsal:

   Pěknè,děkuji za rady.Tak nějak jsem to i věděla,ale…..

 2. lady losos napsal:

  Od dočtení článku „jak psát texty“ mě rozhodně odradí hrubka po pár větách. V takovém případě článek číst přestávám, jistým způsobem to naruší mou důvěru.
  Netvrdím, že mně se nic podobného nikdy nestalo, to bych lhala. Nic to ovšem nemění na tom, jaký to na mě má vliv.

  1. Václav Posolda napsal:

   lady losos – není důležitější obsah než chyby? At´ má článek klidně 100 chyb…hlavně, když mně to pomůže.

   1. Petr Pařízek napsal:

    Václave, ona i jedna malá chyba v textu může vše pokazit. U obchodních textů a prezentace obzvlášť.

    1. Vaclav Krajnak napsal:

     Tohle je právě moment, kdy se neshodneme 🙂 Pokud Vás zákazník vyhodí v pro chybu v textu, tak buď to není zákazník pro Vás nebo Vaše nabídka nebyla dobrá a chyba je pouze zástupný důvod.

     1. Petr Pařízek napsal:

      Václave 2: I tak se to dá brát, ale pod pojmem „pokazit“ nemusí být jen zrušení obchodu, ale pokles profesionality nabídky. Klient si může klást otázky typu: Proč někdo posílá nabídku s chybou? Jak pak odvádí svou práci? Klienti jsou dnes dá se říct „zhýčkaní“ a vycházejí i z detailu.

     2. Jolana Fišerová napsal:

      Souhlas s „Jak pak odvádí svou práci?“. To není zhýčkanost, ale obezřetnost 😉

     3. Vaclav Krajnak napsal:

      V podstatě s Vámi souhlasím, dlouho jsem to tak měl a alespoň mě to zbytečně paralyzovalo 🙂 Z mých testů vyplývá, že lidé na internetu spíš než na profesionalitu (a s tím spojenou upjatost) daleko lépe reaguji na lidskost s spojenou s chybami. Ať si každý vybere své zákazníky 🙂

  2. Vaclav Krajnak napsal:

   Máte pravdu, dělám chyby. Postupně je ladím, klidně i po zveřejnění článku. Asi to není styl, jakým pracuje většina, ale myslím, že je lepší publikovat než se dostat do spárů perfekce. Miluji internet, protože mi to umožňuje vylepšovat, oproti třeba printu, kde je potřeba mít vše na první dobrou 🙂

   1. Dobrý deň Václave, musím taktiež povedať, že ten text je treba zväčšiť lebo je veľmi malý a zle čitateľný oproti nadpisom. Obsah textu je v poriadku čo sa týka významu a vlastností písania, len treba to písmo dať aspoň na 14px alebo v kode stránky na 1,8em, aby bolo aspon o polovicu menšie od nadpisov ale väčšie ako je teraz. A ešte k odstavcom uvádzaš správnu vec že by mali mať max 3- až vety, pozri si prvé dva a už majú 5 až 6 viet, a je ich v tomto článku viac čo zhoršuje prehladnosť textu.

    1. Vaclav Krajnak napsal:

     Děkuji za impulz Michale, zvětšili jsme font a musím říct, že se mi to také víc líbí 🙂

   2. strox napsal:

    Přesně toto je ta největší výhoda internetu, oproti tištěné formě. S náklady 0,- můžete opravovat chyby. A chybuje každý. Je samozřejmě na polemiku, jestli víc škody napáchá chyba gramatická nebo obsahová. Každopádně těch prvních zvládne hodně vyčistit obyčejný word… ale to zde asi všichni víme. 🙂

 3. Andy napsal:

  Článek je absolutně nečitelný, dokud ho neoznačím. Nebo je chyba na mém monitoru? Šedý text a tmavě fialové pozadí. Pak už je úplně jedno co píšete, když přeču jen nadpis (

  1. Vaclav Krajnak napsal:

   Andy, pošlete mi prosím screenshot obrazovky, pomůže mi to k odladění. Děkuji 🙂

  2. Vaclav Krajnak napsal:

   Andy, podařilo se nám vyřešit problém, takže nyní už článek přečtete v pořádku i ve Vašem prohlížeči IE. Děkuji za upozornění.

 4. Dušan Souček napsal:

  Super Vašku, pěkný článek. Jako klasický internetový čtenář, jsem si přečetl nadpisy a pádím dál… Se vším souhlas. 🙂

  1. Vaclav Krajnak napsal:

   Díky Dušane. Tvé texty jsou moc fajn, takže už určitě všechno znáš 🙂

 5. Lubos napsal:

  Dobry den, chyby mi vadi tez a je jich tam vic – souhlasim s nize uvedenym komentem. Nicmene jste mi i tak udelal radost. Urcite tim, ze jsem se pri psani knihy, ktera nedavno vysla, leccemu priucil a mnoho objevil. K vysledku pomohlo i poslouchani webinaru Vasich kolegu a jsem rad, ze jejich sémě sklízí úrodu. Radost z Vaseho clanku mam proto, ze mi vicemene neprinesl nic noveho, coz je skvele. Potesil jste mne. Ted jen ty nabyte znalosti jeste aplikovat v praxi :), coz muze byt vetsi boj nez si clovek mysli.

  1. Vaclav Krajnak napsal:

   Paráda Luboši, napsat knihu je velký krok 🙂

 6. Jana Stančíková napsal:

  Dobrý den, Václave, poraďte mi, prosím. Chci na web dát videoprezentaci. Powerpoint a k tomu můj komentář. V jakém programu to udělat? Jak to děláte Vy?

  1. Vaclav Krajnak napsal:

   Jano pracuji v kombinaci Keynote plus Camtasia nebo Screenflow na Macu. Držím palce

  2. strox napsal:

   Powerpoint umi export do videa. Pak už jen stačí přidat zvuk. Zkuste microsoft movie maker. Samozřejmě existují i profesionálnější nástroje, ale předpokládám, že to chcete udělat s nulovými náklady. 🙂

 7. janmarkel napsal:

  Copywriting na míru – kontaktujte mě na info@janmarkel.cz Chybám se vyhýbám jako čert kříži :). Článek mi přijde špatně čitelný – ale je to spíš formou než obsahem. Zkuste zarovnat do bloku a zvýraznit důležité části jednotlivých odstavců. Pomáhá to 😉

  1. Vaclav Krajnak napsal:

   Díky za komentář Honzo. Nesnáším zarovnání do bloku 🙂

   1. janmarkel napsal:

    Klasika :). Už léta jsou dva tábory – jak černí a červení mravenci :))

    1. Vaclav Krajnak napsal:

     Někdy se maskuji, černé vlasy a červené chování 😉

  2. Jolana Fišerová napsal:

   Honzovo (janmarkel) práci znám a rozhodně doporučuju. Jeden z mých nejoblíbenějších copywriterů.

  3. Martina Hodná napsal:

   Zkuste někdy o zarovnání do bloku pohovořit s profesionálním typografem.
   Možná nebudete pár nocí spát, ale určitě časem přijmete zrovnání na praporek vlevo jako lepší variantu úpravy textu. A proč?

   Cituji z http://www.onlio.com/clanky/typografie-na-webu-1.html
   Pro zarovnání souvislého textu na internetu platí jiná pravidla než pro tutéž činnost v oblasti tisku. Není totiž možné určit, jak široký bude jeden řádek a navíc, prohlížeč neumí automaticky dělit jednotlivá slova. Z toho vyplývá, že při zarovnání textu do bloku nelze ovlivnit šíři mezislovních mezer a tudíž nelze zabránit vzniku tzv. řek. Řeky jsou nepřiměřeně velké mezislovní mezery (tedy bílá místa), které na sebe většinou ve vertikálním směru navazují a tím znesnadňují plynulé čtení textu. Může se tedy snadno stát, že se člověk překoukne a pokračuje ve čtení řádku nad či pod právě čteným.

   Text tudíž zarovnáváme výhradně vlevo. Zarovnání do bloku může být estetičtější, ale praxe ukázala, že v tomto případě musí oko estéta ostrouhat. Text je zde ke čtení, ne k prohlížení coby pouhý objekt. Další, pro oko čtenáře příjemnou záležitostí je odsazení. Odsazení prvního řádku odstavce je určitě ta nejopomíjenější věc na webu. Můj názor je takový, že každý odstavec by měl mít definované odsazení. Textové pasáže jsou tak čitelnější, přehlednější. Internet odsazení prvního řádku vyřešil odsazením celého odstavce o jeden řádek. V dnešní době je to věc již běžně akceptovaná.

   1. janmarkel napsal:

    Díky za tip, u nás v redakci panuje jiný názor :). Jiným myšlenkám se nebráním, ale v tomto případě musím zopakovat, že mi konkrétně tento článek přijde hůř čitelný a zarovnaný do bloku by se mi četl snáze. Plus bych v jednotlivých odstavcích zvýraznil důležité věci, snížil řádek…blabla – tvořím prostě jinak, ale to je můj problém 🙂 . Nic víc, nic míň…
    Ale jsme už trošku moc off topic… nejsme tady od toho, abychom hnípali do formy blogu a posílali se k typologům (cítím se zdráv, děkuji 😀 ).
    Zkuste mrknout třeba na http://www.generace21.cz, nebo na můj blog. Pokud se přehlédnete o řádek kvůli řekám, máte u mě pivo 😉

    1. Martina Hodná napsal:

     Pane Markeli, nechci být zlá, ale trochu jste si naběhl… 😀 Já se na G 21 mrkla a jediné, o čem jste mě přesvědčil, je, že konzultaci s typografem opravdu potřebujete.
     A nemluvím teď o zarovnání do bloku!
     A pokud o něm mluvit (psát) budu:
     Také miluju, když je všechno pěkne zarovnané, ale jsou jisté oblasti, kde to prostě není žádoucí. V případě vašeho webu chápu onu posedlost lícovaním – to orámování textových polí jaksi přímo vybízí, aby tam nebylo zarovnání na praporek… A dejme tomu, že na počítači ty ‚řeky‘ lze opomenout, ale v dnešní době responsivní považuju text zarovnaný do bloku za zločin proti čtenáři – už jste viděl tu nádheru na mobilu?!! To nejsou řeky, to jsou oceány! Tolik piva nevypiju!!! 😀
     Přeji krásný den, Martina H.

     1. janmarkel napsal:

      Ó ego, ego…mocná to čarodějka :))). Jen do mě, víc a více…jak potřebujem prosadit svou pravdu, jak pohladit si líce…jen netuším ni zbla, co za obrázek jste uvedla…vidím tenhle text poprvé v životě. Nicméně se mějte blaze, bojovnice za pravdu :))). A zarovnávejte s chutí, jak jen vás vlastní mysl nutí. Vlevo, vpravo, na praporek, na vlaječku, na psí dečku, nahoru i dolů…zbytek můžem probrat na tom pivu. spolu 😉

     2. Martina Hodná napsal:

      Vaše slova čtou se krásně, znějí skoro jako básně…

      Pane Jane, nomen omen – mé jméno znamená bojovnice, tak ještě pár slov – do třetice:

      Nevadí mi, jak zarovnáváte Vy či celá vaše redakce, k reakci mne vyprovokovalo, že někomu, kdo dělá věc dobře, radíte něco, co dobře není. A nejde tu jen o tupé dodržování pravidel, ale o dodržování toho, co funguje… Tak jsem Vám jen chtěla ukázat, jak to nefunguje v případě nedodržování – viz obrázek, jak se chová text zarovnaný do bloku na mobilních zařízeních… Nikdy jste ho neviděl? Je ze stránek generace 21, ale nejde jen o tento konkrétní text, takhle se budou chovat na mobilech všechny texty zarovnané do bloku!

      Btw. hodně komentářů k tomuto článku se týká dodržování pravopisu. Souhlasím naprosto, ale pokud tady tolik lidí bojuje za správnou češtinu, proč by jiná pravidla měla být opomíjena? Správná sazba patří ke kultivovanému písemnému projevu úplně stejně, jako znalost gramatiky. Je pravdou, že pravopis se učí už na ZŠ, sazba nikoliv, ale pokud na kritiku svého komentáře odpovíte doporučením na stránky, které prokazují neznalost sazby textu, nepovažuji to za příliš moudré. Stručněji: Jistě znáte přísloví Nesuď, budeš souzen – v tomto případě spíše Neraď, bude ti razeno!!!

      Naše debata je zjevně – jak jste uvedl výše – off topic, ale přesto poslední rýpnutí: Dialog vyžaduje kázeň. Pokud místo předmětu debaty přesměrujete pozornost na účastníka debaty (Vaše poznámky o egu), pak se přesouvá věc z roviny věcné do roviny emoční a osobní, a to nevede k ničemu… I když… KDY JDEME NA TO PIVO?!! 🙂 Mějte se hezky, více raději do e-mailu. Děkuji. M.

     3. janmarkel napsal:

      Tolik času to zabere, než dostanete copywriterku na rande :).

 8. Jolana Fišerová napsal:

  Zaujaly mě dvě věci – posílání „emailu“ řediteli (email je
  nátěrová hmota, ne každý ředitel z ní bude nadšen 😉 ) a extra
  „typ“, „týkající se gramatiky a chyb v textu“ (v tomto kontextu je to obzvlášť komické, protože zde je správné použít slova „tip“). Ač jsou obě tyto chyby bohužel rozšířené, neznamená to, že nejde o chyby, které by se v článcích na téma „Jak správně psát“ vyskytovat neměly. Jestliže oslovujeme potenciální zákazníky textem, pak by měl mít co nejlepší kvalitu, protože je to v tu chvíli náš jediný přesvědčovací nástroj.

  1. Vaclav Krajnak napsal:

   Děkuji za komentář Jolano. Já raději posílám email než e-mail. Už jen kvůli tomu, že ten více lidí běžně používá tj. zadává do vyhledávače a je to v angličtině preferované slovo http://en.wikipedia.org/wiki/Email_marketing 🙂 Každopádně je to na filozofickou debatu, ale ta většinou nemá žádný vliv na samotný prodej 😉

   1. Pavel Ungr napsal:

    Vašku, e-mai, je správně a souhlasím s tím, že profík na jazyk by se měl vyjadřovat jazykově správně Tedy e-mail. e-shop – to že často lidi dělají chyby není omluva pro jejich používání. Více argumentace v mém článku http://blog.bloxxter.cz/opravte-si-vase-weby-texty-spravne-je-e-book-e-shop-e-mail/

    1. Vaclav Krajnak napsal:

     Vím a respektuji to, že e-mail je správně a je fajn, že máme gramatiku. Při prodeji se mi víc osvědčuje jiný než akademický přístup. Líbí se mi citát od David Ogilvyho: „I don’t know the rules of grammar. If you’re trying to persuade people to do something, or buy something, it seems to me you should use their language.“ 🙂

     1. Pavel Ungr napsal:

      Tak to máme jinak, asi bych se při prodeji nesnížil k chybám jen proto, že to víc prodává. Já tam mám hodně silný ten etický pohled. Ale je v pohodě, že to každý máme jinak.

     2. Vaclav Krajnak napsal:

      Respekt.

    2. Jolana Fišerová napsal:

     Líbí se mi komentář (Marek Lecián) „Aneb pochopí každý, kdo měl klienta co prodává barvy“.

   2. strox napsal:

    Klasický případ hnidopišství. Místo obsahu článku se debata cyklí nad vinou. Všichni, skutečně všichni, co si čtou tento článek, vědí, že se nemluví o plechovce barvy a minimálně polovina z nich sama píše email místo e-mail zcela běžně (tak, jako i já). Jinak článek je taková pěkná sumarizace problematiky, možná by se mohl víc držet bodu 8 a být o chlup kratší 🙂

  2. Martina Hodná napsal:

   🙂 Vzhledem k tomu, že v celém článku je slovo tip používáno správně a v tom odstavci o chybách je ještě dáno do uvozovek, usuzuji, že jde o vtip, který nebyl pochopen…
Napište svůj názor

Novinky na email

Získejte nejnovější články a návody jako první.

Využijte chatboty v podnikání
Ještě nevyužíváte nový marketingový trend, který drtí všechny ostatní?
Tak hned sáhněte pro návod „Využijte chatboty v podnikání”!

Odesláním formuláře souhlasíte s tím, že údaje budeme zpracovávat pro marketing v souhladu s Ochranou dat a Podmínkami.